Спецификация мегафона TOA ER-2215W (en) (81.1 KB, .pdf)

Спецификация мегафона TOA ER-2215W (en) (81.1 KB, .pdf)