Спецификация громкоговорителя TOA BS-680FC (en) (229 KB, .pdf) | toa.com.ua

Спецификация громкоговорителя TOA BS-680FC (en) (229 KB, .pdf) | toa.com.ua