Спецификация громкоговорителя TOA PJ-200W (en) (54 KB, .pdf) | toa.com.ua

Спецификация громкоговорителя TOA PJ-200W (en) (54 KB, .pdf) | toa.com.ua