Спецификация громкоговорителя TOA SC-630M (en) (179 KB, .pdf) | toa.com.ua

Спецификация громкоговорителя TOA SC-630M (en) (179 KB, .pdf) | toa.com.ua