Спецификация конференц-системы TOA TS-800 (en) (742 KB, .pdf) | toa.com.ua

Спецификация конференц-системы TOA TS-800 (en) (742 KB, .pdf) | toa.com.ua